Spirit verleent zevende stem tegen Vlaams Belang

08-09-2008 | Kif Kif

Spirit kan niet aanvaarden dat een politieke partij openlijk de joodse en islamitische gemeenschap tegen elkaar opzet.

Vorige week nodigde het interculturele platform Kif Kif en de Franstalige antiracistische organisatie M.R.A.X alle politieke partijen aan stappen te ondernemen om het Vlaams Belang haar dotatie te blokkeren naar aanleiding van de recente uitlatingen van Filip Dewinter in een Amerikaans-Joods tijdschrift.

Daarin stelt de politicus onomwonden dat het Vlaams Belang een ‘islamofobe’ partij is. Gisterenavond besloot het partijbestuur van spirit haar stem in de bevoegde commissie te leveren om deze klacht te ondersteunen.

Eerder namen de PS en de CDH reeds dezelfde stelling in. Spirit is tot nu toe de enige Vlaamse politieke partij die zich daarbij aansluit. Wanneer één derde van de commissie deze klacht ondersteunt wordt het dossier doorverwezen naar de Raad van State.

“Spirit kan niet aanvaarden dat een politieke partij openlijk de joodse en islamitische gemeenschap tegen elkaar opzet” zegt voorzitter Geert Lambert. Met haar stem in de commissie wil spirit duidelijk tonen zich niet neer te leggen bij de uitspraken van een partij die er haar handelsmerk van maakt bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Strategische overwegingen mogen bij dergelijke beslissing geen rol spelen.

Er is een duidelijke wetgeving die dergelijke uitspraken verbiedt voor een politieke partij op straffe van opschorting van de dotatie. Het is aan de rechtbank om te oordelen of het Vlaams Belang daadwerkelijk deze wet heeft overtreden. Spirit meent van wel.

“Net zoals spirit het moslimfundamentalisme veroordeelt en hetzelfde zou doen wanneer vanuit die hoek een politieke partij haat zou prediken wil spirit een duidelijk signaal geven zich niet neer te leggen bij de handelswijze van het Vlaams Belang” zegt Geert Lambert.

Zie www.meerspirit.be
 

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/spirit-verleent-zevende-stem-tegen-vlaams-belang