Standpunten

Kif Kif beschouwt het voortschrijdende proces van mondialisering als één van de belangrijkste evoluties binnen deze wereld. We besteden dan ook veel aandacht aan de werking, de functies en de gevolgen van mondialisering, en dit zowel vanuit een nationaal als vanuit een internationaal perspectief.

Kif Kif profileert zich als uitgesproken antiracistisch en wenst het racisme in al haar verschijningsvormen te ontmaskeren en bespreekbaar te maken. We besteden daarom uitgebreid aandacht aan de oorsprong, de werking, de functie en de gevolgen van het racistische mechanisme.

Kif Kif vindt dat iedereen een gelijkwaardige plaats in een rechtvaardige samenleving moet kunnen innemen. Kif Kif besteedt dan ook veel aandacht aan de oorsprong, de werking, de functie en de gevolgen van ongelijkheidmechanismen.

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/standpunten