Werkloosheid bij etnisch-culturele minderheden stijgt alarmerend

13-05-2009 | Minderhedenforum | Kif Kif

‘Het alarmerende is dat er sprake is van een hardnekkig glazen plafond voor deze groep. Op die manier blijft het dweilen met de kraan open, omdat ze bij elke economische crisis het meest in de klappen delen’.

Werkloosheid bij etnisch-culturele minderheden stijgt alarmerend snel ondanks diploma’s en nationaliteit Minderhedenforum en Kif Kif trekken aan alarmbel

BRUSSEL, 13 mei 2009 - De werkloosheid onder genaturaliseerde Belgen is in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan dubbel zo snel gestegen als onder autochtonen, zo blijkt uit de nieuwe VDAB-cijfers.Werkloosheid bij etnisch-culturele minderheden stijgt alarmerend snel ondanks diploma’s en nationaliteit Minderhedenforum en Kif Kif trekken aan alarmbel BRUSSEL, 13 mei 2009 - De werkloosheid onder genaturaliseerde Belgen is in de eerste vier maanden van dit jaar meer dan dubbel zo snel gestegen als onder autochtonen, zo blijkt uit de nieuwe VDAB-cijfers. De ravage is het grootst onder de allochtone mannen, en dan vooral de middengeschoolden.

Kif Kif en het Minderhedenforum trekken aan de alarmbel en vragen kordate maatregelen van de overheid en de sociale partners. “Deze cijfers tonen aan dat de economische crisis de geboekte winst van het diversiteitbeleid van de laatste jaren aan het wegvegen is. Van het broodnodige inhaalmanoeuvre om meer etnisch-culturele minderheden aan het werk te helpen, is momenteel nauwelijks nog sprake. Er dringt zich vooral een actieplan op om duurzame jobs tot stand te brengen, in plaats van uitzendwerk en tijdelijke contracten”, klinkt het bij beide middenveldorganisaties.

De stijging van de werkloosheid is algemeen maar manifesteerde zich in de eerste vier maanden van dit jaar veel sterker bij etnisch-culturele minderheden van niet-EU-origine (met of zonder Belgische nationaliteit) (+21,6%) dan onder autochtonen en EU’ers (+13,9%), blijkt uit de nieuwe werkzoekendencijfers van de VDAB (zie tabel 1). De werkloosheid onder de genaturaliseerde allochtone Belgen steeg zelfs dubbel zo snel (+27,2 %). Opvallend is dat deze stijging sterker is dan bij niet-EU-ers zonder Belgische nationaliteit (zie tabel 2). De ravage is het grootst onder de allochtone mannen, en dan vooral de middengeschoolden (mensen met een diploma secundair).

In die groep steeg de werkloosheid in het eerste trimester van dit jaar gemiddeld met 35,3 % en de jongste twee maanden versnelde dat tot 40 procent (zie tabel 4). De ‘etniciteitskloof’ manifesteerde zich over alle opleidingsniveaus, ook bij de hooggeschoolden. Bij autochtone hooggeschoolden steeg de werkloosheid met 15%, en bij allochtone hooggeschoolden met 17% (zie tabel 3).

Glazen plafond

Het feit dat allochtone werkenden een hoger risico lopen omdat ze in verouderde industriële sectoren werken, biedt dus geen afdoende verklaring voor de galopperende werkloosheid bij etnisch-culturele minderheden. Dat tonen deze cijfers aan. Het feit dat ook midden- en hooggeschoolden sneller werkloos worden, wijst op een ander probleem: mensen van allochtone origine werken verhoudingsgewijs drie tot vier keer meer in tijdelijk werk en uitzendwerk. “We kunnen mensen aan werk helpen, maar we moeten ons ook eens de vraag stellen welke type jobs ze aangeboden krijgen en hoe lang die blijven duren”, zegt Naima Charkaoui, coördinator van het Minderhedenforum. Dany Neudt, coördinator Kif Kif: ‘Het alarmerende is dat er sprake is van een hardnekkig glazen plafond voor deze groep. Op die manier blijft het dweilen met de kraan open, omdat ze bij elke economische crisis het meest in de klappen delen’. Het Minderhedenforum en Kif Kif vragen dat de sociale partners op de proppen komen met een actieplan voor duurzame jobs voor kansengroepen, zodat ook zij beter bestand zijn tegen de crisis. 

Aan de weg timmeren

Beide organisaties blijven zelf ook niet bij de pakken zitten en timmeren ondanks de ontgoochelende cijfers verder aan de weg. Via het project Work-Up hielpen de lidverenigingen van het Minderhedenforum vorig jaar 640 moeilijk bereikbare werkzoekenden aan een job of aan een VDAB-traject. Kif Kif organiseert op zaterdag 16 mei voor de derde maal een interculturele jobbeurs in samenwerking met de VDAB en Stad Mechelen. Meer dan 30 topbedrijven nemen aan de jobbeurs deel. Er schreven zich al honderden werkzoekenden in. Zie cijfers in bijlage. Contact:
Naima Charkaoui, coördinator Minderhedenforum, 0486/60.09.75, naima [at] minderhedenforum [dot] be
Dany Neudt, coördinator Kif Kif, 0498/11.32.36, dany [at] kifkif [dot] be

http://www.kifkif.be/over-kif-kif/werkloosheid-bij-etnisch-culturele-minderheden-stijgt-alarmerend