IP SOS 2013 - Sociaal Werk en Duurzaamheid

IP SOS, een tien dagen durend programma van Thomas More Hogeschool waarbij studenten Sociaal Werk uit heel Europa in Antwerpen samen werkten rond de vraag: Hoe kunnen maatschappelijk werkers nieuwe duurzame levensmethodes promoten en agenten van verandering worden?

Een duurzame wereld kan enkel gevormd worden in een rechtvaardige wereld. Indien we hiernaar willen streven, moeten alle naties samenwerken aan eenzelfde project: een gezonde en duurzame wereld voor toekomstige generaties.

27-06-2013 | Judith Kunz, Marie Skripec, Diego Rodriguez Gordo, Yana Debusschere, Sanna Sokolnicki, Maarten Minnaert, Lucie Istokova | Lees verder

We presenteren de voorwaarden van superdiversiteit en analyseren hoe communicatie een invloed kan hebben op een superdiverse maatschappij. Hoe kan sociaal en maatschappelijk werk een hulpmiddel zijn voor een evenwichtige en superdiverse maatschappij?

19-06-2013 | Aurora Rebolleda Mart%inez, Ali Rahimi, Joke Deschaght, Charlotte Clinton, Siobhan Gervin, Nasrat Shaheen, Otso Rajala, Kilian Kesner, Juliana Zabulionyte | Lees verder

Studenten Sociaal werk uit België, Tsjechië, Finland, Duitsland, Litouwen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk werden in Antwerpen uitgenodigd om samen rond een vraag te werken: Hoe kunnen maatschappelijk werkers nieuwe duurzame levensmethodes promoten en agenten van verandering worden?

12-06-2013 | Steven Clark & Missale Solomon | Lees verder
http://www.kifkif.be/actua/dossiers/ip-sos-2013-sociaal-werk-en-duurzaamheid