Welkom

‘Verzwegen verlangen’ is een geschiedenis van homoseksualiteit in de regio die nu België vormt, van de middeleeuwen tot vandaag. Boeiende materie en zeer vlot leesbaar. Maar ontsnapt het boek zelf wel aan culturele vooringenomenheid, zoals het op historisch vlak net aankaart?

17-01-2018 | Katrien De Graeve | Lees verder

Het Agentschap Integratie en Inburgering staat de laatste dagen in rep en roer. Nu duidelijk wordt dat 1 op 4 medewerkers wordt ontslagen, komen de medewerkers in actie.

17-01-2018 | Kif Kif | Lees verder

Het Europalia Arts Festival loopt ten einde. Deze keer stond het in naam van het land Indonesië. De ‘imagined other’ kreeg er een gezicht en een stem.

17-01-2018 | Sophia Honggokoesoemo | Lees verder

Het laatste deel van de driedelige reeks rond Gandhi's kijk op economie die ook vandaag nog uitermate relevant is in de geweldloze strijd tegen discriminatie en voor gelijkwaardigheid. Over de wijze waarop een economie van hiërarchie kan doorbroken worden.

17-01-2018 | Jonas Slaats | Lees verder

We krijgen flitsen te zien uit het leven van deze bewoners, maar nooit diepgang. En toch siert dat Vandekerckhove: ze ontslaat hen van de verantwoordelijkheid om de hele film op hun schouders te torsen; ze hebben al miserie genoeg.

16-01-2018 | Abbie Boutkabout | Lees verder

Andere stemmen

Een dwangsom moet beschouwd worden als een sanctie. De Belgische staat heeft geen keuze tussen enerzijds de som te betalen of anderzijds het visum af te geven. De Belgische Staat moet een visum afleveren. Zoniet wordt zij gesanctioneerd.

Hierbij een reactie op de nieuwsberichten in Het Laatste Nieuws, de Morgen en de Tijd dat de Vlaamse subsidies voor het middenveld op drie jaar tijd met 100 miljoen zouden gestegen zijn tot 790 miljoen. Gebaseerd op een ‘onderzoek’ van Lorin Parys.

Elk jaar opnieuw, hetzelfde discours en dezelfde kortstondige golf van selectieve verontwaardiging. Er wordt langs alle kanten over één geloofsgemeenschap gepraat zonder zin voor nuance of ruimte voor de inzichten of mening van de leden van diezelfde geloofsgemeenschap.

Jobs

Sahim Omar Kalifa is 16 jaar geleden aangekomen in België als politieke vluchteling. Vandaag is hij met 'Zagros' de winnaar van de Grand Prix in het Film Fest Gent: zijn parcours is een film waard.

Onderzoek

Anouk Torbeyns kreeg onlangs de VRM-thesisprijs met haar onderzoek over de invloed van onze nieuwsmedia op jongvolwassenen met een Marokkaanse achtergrond. Een document dat in de huidige context zeer waardevol kan zijn voor de mainstream media.

Dossiers

Gandhi is en blijft één van de meest inspirerende figuren in de strijd tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid. Zijn kijk op economie wordt soms wat uit het oog verloren. Nochtans is zijn ontmaskering van de relatie tussen geld en geweld van groot belang. Daarom dit dossiertje.

http://www.kifkif.be/