Welkom

Donderdag 20 november reikte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2013-2014 uit aan FMDO, geprezen voor haar kwaliteitsvolle ondersteuning van de vele vrijwilligers, bestuursleden en de trouwe achterban

21-11-2014 | Kif Kif | Lees verder

Tien jaar geleden richtte de federale regering de commissie voor de interculturele dialoog op, Kif Kif blikt terug met initiatiefneemster en toenmalig federaal minister van Gelijke Kansen Marie Arena (PS).

20-11-2014 | Thomas Peeters | Lees verder

Aantonen dat onze Vlaams beleid inzake ideologie ver heen is, kan eenvoudig zijn. De filosoof Mark Fisher werd bekend met zijn boekje Capitalist Realism waarin hij een diagnose maakt van de ziekte van onze tijd

19-11-2014 | Robrecht Vanderbeeken | Lees verder

Sinds november 2013 reist de tentoonstelling De Andere Verbeeld / Verbeeld Gevaar door Vlaamse kerken. De expo toont aan dat de beeldvorming die welig tierde tussen 1450 en 1750 ook nu nog te zien is in de gangbare communicatie.

19-11-2014 | Leen Lesire | Lees verder

Op woensdag 5 november organiseerde 11.11.11, Mo*, KVS en De Standaard de lezing 'Ongelijkheid, (n)iets aan te doen?' met de professoren James Galbraith en Ive Marx als gast.

18-11-2014 | Sandra Heremans | Lees verder

Andere stemmen

Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat het Verdrag inzake de rechten van het kind, beter bekend als het Kinderrechtenverdrag, getekend werd. 20 november staat dan ook wereldwijd bekend als de dag van het kind.

Op 11 november organiseerde het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) een uitstap naar de Westhoek.
Op deze plaats streden 100 jaar geleden vele soldaten van over heel de wereld. “Heel wat jongeren waren onder de indruk van hun betrokkenheid.”

Studentenraad Hogeschool Gent, de Gentse StudentenRaad en Studentenraad Arteveldehogeschool gaan niet akkoord met de besparingen in het hoger onderwijs. Zoals eerder aangekondigd organiseren we op woensdag 5 november een nieuwe actie, een VURIG VERZET.

Jobs

Nestor Medina woont al acht jaar in België en hij heeft aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het kan zijn om als hoogopgeleide de juiste job te vinden hier in België. Daarom zijn we hem enkele vragen gaan stellen.

Onderzoek

Deze masterscriptie werd opgevat als een kritische reflectie naar de fundamenten van de hedendaagse beeldvorming in Vlaanderen rond de relatie tussen islam en feminisme.

Dossiers

Met het dossier Gender & Diversiteit willen we bijdragen aan de huidige maatschappelijke discussies over gender- en diversiteitskwesties en vertrekken we expliciet vanuit een kruispuntperspectief dat deze kwesties samen kan nemen en analyseren.

http://www.kifkif.be/